Press "Enter" to skip to content

Reguła 183 dni: Gdzie najszybciej uzyskać rezydencję podatkową?

Generalnie, reguła 183 dni nakazuje osobom płacenie podatków w kraju, w którym przebywają przez więcej niż połowę roku. Chociaż konkretne wymagania różnią się między krajami, standardowy okres czasu opiera się na 12-miesięcznym okresie, z 183 dniami jako punktem odniesienia. Niemniej jednak, niektóre kraje wydłużyły okresy odpowiedzialności podatkowej ponad 183 dni, podczas gdy inne pozwalają na uzyskanie statusu podatkowego w krótszym czasie. Dzisiaj przyjrzymy się obu typom krajów i konsekwencjom dla zobowiązań podatkowych obywateli globalnych.

Liczenie dni to nie wszystko

Liczba dni spędzonych w kraju to nie jedyny czynnik determinujący status podatkowy. Wiele krajów bierze pod uwagę również to, czy nowe miejsce zamieszkania jest rzeczywiście centrum Twojego życia, uwzględniając czynniki takie jak silne powiązania z krajem.

Sam wyjazd z kraju, w którym dotychczas mieszkałeś, może nie wystarczyć do uzyskania statusu podatkowego w nowym miejscu. Na przykład, jeśli nadal posiadasz swoje stare mieszkanie, lub jeśli twoja rodzina (na przykład małżonek i dzieci na utrzymaniu) nadal tam mieszka, rząd może uznać stary kraj za centrum twojego życia.

Aby skutecznie zmienić swój status podatkowy, musisz nie tylko spełniać wymagania dotyczące długości pobytu, ale także wykazać, że nowy kraj jest rzeczywiście centrum twojego życia. Ważne jest podjęcie kroków, aby uniknąć uznania za rezydenta kraju pochodzenia, co pozwoli zminimalizować obowiązki podatkowe.

Cypr

Sea caves in Cyprus
Jaskinie morskie na Cyprze

Cypr jest bardzo atrakcyjną opcją podatkową dla obywateli UE ze względu na przyspieszony proces uzyskania statusu podatkowego, wymagający zaledwie 60 dni pobytu w kraju.

Aby zakwalifikować się do statusu podatkowego, oprócz spełnienia minimalnego wymogu pobytu, osoby muszą spełniać następujące kryteria:

  • Nie przekraczać 183 dni pobytu w innym kraju
  • Nie być uznawanym za podatnika w żadnym innym kraju
  • Mieć stałe miejsce zamieszkania na Cyprze
  • Wykazać silne powiązania z Cyprem poprzez zatrudnienie, samozatrudnienie, zarządzanie cypryjską firmą lub posiadanie partnera mieszkającego w kraju.

Dni spędzone poza Cyprzem nie są wliczane do łącznej liczby dni liczonych na status podatkowy.

Cypr oferuje nie tylko korzystny system podatkowy, ale także liczne możliwości i wysoki standard życia na dużym wyspiarskim terytorium.

Malta

Valetta, Malta
Valetta, Malta

Malta oferuje system non-dom podobny do Cypru i także przestrzega reguły 183 dni. Obywatele UE, którzy są beneficjentami Programu Rezydencji, lub obywatele spoza UE w ramach Programu Globalnej Rezydencji, nie mogą spędzać więcej niż 183 dni poza Maltą.

Jednak jako High Net Worth Individual (Osoba o wysokim majątku aka HNWI), wymagany jest minimalny pobyt tylko trzy miesiące w pierwszym roku rejestracji na wyspie.

Aby otrzymać certyfikat HNWI należy jednak płacić stały podatek w wysokości 15 000 euro rocznie, a także posiadać mieszkanie o wartości co najmniej 350 000 euro lub wynajmować jedno za co najmniej 20 000 euro rocznie.

Emeryci mogą kwalifikować się do zredukowanych wymagań wynoszących tylko 9 600 euro za czynsz i 7 500 euro stałego podatku. Malta może być atrakcyjną opcją dla emerytów, szczególnie ze względu na rozległą sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które redukują podatek u źródła i często sprawiają, że emerytury są wolne od podatków w kraju pochodzenia osoby.

Kandydaci muszą zapłacić niezwrotną opłatę za wniosek w wysokości kilku tysięcy euro, a także nie małe opłaty adwokackie za proces składania wniosku.

Malta oferuje również świetny program obywatelstwa przez inwestycje, o którym pisaliśmy wcześniej w tym artykule.

Gruzja

Gruzja, podobnie jak Malta, stosuje regułę 183 dni w większości przypadków, ale oferuje program dla osób o wysokim majątku (HNWI), który odchodzi od tej reguły. Status HNWI zwalnia osoby od minimalnego wymogu rezydencji w Gruzji, umożliwiając natychmiastowe ubieganie się o certyfikat miejsca zamieszkania niezależnie od czasu spędzonego w kraju.

Aby zakwalifikować się do statusu HNWI, osoby muszą spełnić jedno z dwóch kryteriów:

  • Dochód: Osoby muszą wykazać, że zarobiły co najmniej 200 000 GEL (ok. 70 000 euro) rocznie w ciągu ostatnich trzech lat, co może pochodzić z krajowych lub zagranicznych źródeł.
  • Majątek: Osoby muszą zainwestować co najmniej 3 000 000 GEL (ok. 1 000 000 euro) w Gruzji, co może być w nieruchomościach, produktach finansowych, takich jak obligacje rządowe, lub depozytach terminowych w gruzińskim banku.

Jedną z najważniejszych cech polityki imigracyjnej Gruzji jest zasada 1-rocznego wjazdu, która pozwala obywatelom większości krajów na wjazd i pobyt w Gruzji na okres do roku bez wizy. Napisałem o tym oddzielny artykuł tutaj.

Gibraltar

Gibraltar zazwyczaj przestrzega reguły 183 dni, ale posiadacze Category 2 permit (zezwolenie kategorii 2) mogą uzyskać certyfikat miejsca zamieszkania bez minimalnego wymogu rezydencji. Muszą jednak płacić stały podatek od 22 000 do 28 000 funtów w zależności od swojego dochodu.

Aby osiedlić się na Gibraltarze, można zostać samozatrudnionym, założyć firmę lub wykazać się wystarczającymi aktywami. Dodatkowo, osoby muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne z minimalnym pokryciem na poziomie 100 000 funtów oraz posiadać lub wynajmować nieruchomość na Gibraltarze, którą mogą być też łodzie pływające pod flagą Gibraltaru.

Aby zakwalifikować się na zezwolenie kategorii 2 jako obywatel spoza Wielkiej Brytanii, trzeba spełnić powyższe warunki i wykazać aktywa o wartości co najmniej 2 milionów funtów.

Honduras

Honduras prezentuje unikalną okazję dla firm dążących do ustanowienia się w rozwijającej się strefie ekonomicznej. Kraj oferuje korzystny terytorialny system podatkowy, co czyni go atrakcyjnym miejscem dla inwestycji zagranicznych.

Dla osób dążących do ustanowienia miejsca zamieszkania podatkowego w Hondurasie, wymagany jest pobyt dłuższy niż 90 dni w roku podatkowym, niezależnie od tego, czy jest to pobyt ciągły, czy nie. Ten korzystny wymóg rezydencji czyni Honduras atrakcyjnym miejscem dla tych, którzy chcą przenieść się do kraju z powodów biznesowych lub osobistych.

Irlandia

Dublin, Ireland
Dublin, Irlandia

Oprócz reguły 183 dni, niektóre kraje, takie jak USA i Irlandia, stosują dodatkowe kryterium do określenia miejsca zamieszkania podatkowego na podstawie liczby dni, które obywatel spędził w kraju w ciągu ostatnich trzech lat.

W przypadku Irlandii, obywatele muszą spędzić w kraju co najmniej 280 dni w ciągu dwóch lat, aby zakwalifikować się do statusu podatkowego. Jest to szczególnie ważne dla osób, które mogą spędzać wiele czasu za granicą z powodów zawodowych, ale które chciałyby uniknąć podwójnego opodatkowania.

Paragraj

Paragwaj jest jednym z najłatwiejszych miejsc do uzyskania rezydencji podatkowej w Ameryce Południowej. Wymagany jest tylko jeden dzień pobytu rocznie. Paragwaj oferuje atrakcyjny system podatkowy, który opiera się na terytorialnym systemie opodatkowania, co oznacza, że podatnicy płacą podatki tylko od dochodu uzyskanego na terytorium Paragwaju.

Aby uzyskać rezydencję w Paragwaju, musisz złożyć wniosek o stały pobyt, co zwykle wymaga okazania dokumentów potwierdzających zdolność do utrzymania siebie i swojej rodziny, a także przeprowadzenie badania zdrowia i potwierdzenia braku przeszłości kryminalnej.

Szwajcaria

Szwajcaria oferuje prosty i skuteczny proces dla osób poszukujących rezydencji podatkowej. Pobyt trwający co najmniej 90 dni w roku (nie licząc krótkich nieobecności) jest uważany za rezydencję podatkową, a intencja ustanowienia zwykłego miejsca pobytu i rejestracja u władz miejskich i kantonalnych również się liczą.

Dla osób niepłacących podatków w Szwajcarii, dochód jest opodatkowany tylko wtedy, gdy pochodzi z terenu kraju. Przy stawce podatku u źródła wynoszącej 35%, osoby prowadzące szwajcarskie firmy mogą zoptymalizować swoje zobowiązania podatkowe poprzez spółkę holdingową, aby uniknąć potencjalnych pułapek podatkowych.

Ogólnie rzecz biorąc, korzystne zasady opodatkowania i prosty proces rezydencji w Szwajcarii czynią ten kraj pożądanym miejscem dla osób poszukujących korzystnego środowiska podatkowego.

Wielka Brytania

Stanie się rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii wymaga spełnienia Statutory Residence Test (SRT), który składa się z czterech kryteriów ustalonych przez rząd Wielkiej Brytanii. Najprostszym kryterium jest test dni, który wymaga pobytu co najmniej 60 dni w kraju, jeśli nie posiadasz innej rezydencji podatkowej.

Oprócz testu rezydencji podatkowej, Wielka Brytania stosuje automatyczne testy dla osób nerezdencyjnych. Co ważne, jeżeli osoba przebywała w Wielkiej Brytanii mniej niż 16 dni w bieżącym roku, ale była rezydentem podatkowym przez jeden lub więcej z trzech poprzednich lat podatkowych, nie jest już uznawana za rezydenta podatkowego.

Proces rezydencji w Wielkiej Brytanii jest prosty i oferuje kilka automatycznych testów do określenia rezydencji podatkowej. Te kryteria czynią go atrakcyjnym miejscem dla osób poszukujących korzystnego środowiska podatkowego w kraju.

Stany Zjednoczone

Proces stania się rezydentem podatkowym w Stanach Zjednoczonych jest podobny do tego w Wielkiej Brytanii, z porównywalnym testem znanym jako test znacznej obecności. W przeciwieństwie do brytyjskiego SRT, test znacznej obecności w USA łączy dwa kryteria. Jeżeli osoba przebywała w USA co najmniej 31 dni w bieżącym roku i łącznie 183 dni w bieżącym roku oraz dwóch poprzednich latach (nie licząc krótkich nieobecności), jest uważana za rezydenta podatkowego.

Aby obliczyć liczbę dni, osoba musi zsumować dni spędzone w USA w bieżącym roku, plus 1/3 dni z poprzedniego roku i 1/6 dni sprzed dwóch lat. Jeśli ta suma przekracza 183 dni, dochód z całego świata podlega opodatkowaniu w USA. Ważne jest, aby zauważyć, że posiadacze zielonej karty w USA są również uważani za podatników, a ten status jest zachowany do momentu formalnego zwrotu zielonej karty.

Test obecności w USA oferuje prosty proces określania rezydencji podatkowej, co czyni go atrakcyjnym miejscem dla osób poszukujących korzystnego środowiska podatkowego w kraju.