Press "Enter" to skip to content

Nowe chińskie ograniczenia eksportowe na metale ziem rzadkich

22 grudnia 2023 roku Chiny zaostrzyły kontrolę nad światowym łańcuchem dostaw metali ziem rzadkich, które są kluczowe dla zaawansowanych technologii. Jak donosi Nikkei Asia, to strategiczne działanie pojawia się w kontekście rosnących obaw o bezpieczeństwo gospodarcze i wysiłków Stanów Zjednoczonych oraz Japonii mających na celu zmniejszenie zależności od chińskich dostaw.

Zaostrzenie globalnej kontroli nad handlem

Metale ziem rzadkich, niezbędne do produkcji potężnych magnesów, stoją w centrum tego technologicznego impasu. Japonia specjalizuje się w produkcji tych magnesów, podczas gdy Stany Zjednoczone wykorzystują je w zaawansowanych produktach technologicznych. Mimo że udział Chin w globalnej produkcji metali ziem rzadkich spadł ostatnio do około 70% z 90% dekadę temu, amerykańskie próby ustanowienia niezależnych łańcuchów dostaw napotykają trudności ze względu na zależność od chińskich zakładów przetwórczych.

Rare earth oxides
Zgodnie z ruchem wskazówek zegara od góry: prazeodym, cer, lantan, neodym, samar i gadolin.

Chiński rząd niedawno wprowadził zakaz eksportu technologii związanych z wydobyciem, selekcją i rafinacją metali ziem rzadkich. To nie tylko zaostrza istniejące ograniczenia eksportowe, ale także ogranicza dostępność kluczowych metali przemysłowych. Stany Zjednoczone, mimo rozwoju własnych kopalń metali ziem rzadkich, wciąż wysyłają większość swoich surowców do Chin w celu przetworzenia, co podkreśla chińską przewagę technologiczną w tej dziedzinie.

Ponadto, Chiny teraz wymagają od eksporterów raportowania rodzajów i miejsc docelowych wysyłanych metali ziem rzadkich. To działanie, w połączeniu z wymogiem wcześniejszego zatwierdzenia eksportu galu i grafitu – stosowanych odpowiednio w półprzewodnikach i bateriach do pojazdów elektrycznych – oznacza dalsze zaostrzenie przez Chiny kontroli nad zasobami kluczowymi dla zaawansowanych technologii.

Nowa era w globalnej polityce technologicznej i surowcowej

Ostatnie zmiany regulacyjne zmniejszyły listę towarów podlegających kontroli eksportowej do 134 pozycji z 164, jak było to ustalone w przepisach z 2020 roku, wprowadzając jednocześnie bardziej szczegółowe wymagania techniczne w sektorach zaawansowanych technologii. Jest to interpretowane jako reakcja na trwającą rywalizację między Waszyngtonem a Pekinem o dominację w dziedzinie technologii.

Ten strategiczny krok Chin podkreśla znaczenie metali ziem rzadkich w globalnej grze o władzę oraz wyzwania, przed którymi stoją inne kraje w zakresie tworzenia niezależnych i ekologicznych łańcuchów dostaw. Rodzi to również pytania o przyszłość postępu technologicznego oraz geopolityczny krajobraz kontroli nad zasobami.