Press "Enter" to skip to content

Korzyści rezydencji w Paragwaju

Masz dość biurokratycznych zawiłości związanych z uzyskaniem prawa pobytu w wielu krajach? Paragwaj oferuje bezproblemowe rozwiązanie dla tych, którzy chcą ustanowić tymczasowy pobyt. Wystarczy kilka dokumentów i w ciągu kilku dni możesz zapewnić sobie tymczasowy pobyt i cieszyć się korzyściami płynącymi ze stabilnego, przyjaznego podatkom kraju. Dowiedz się więcej o tej atrakcyjnej ofercie.

Wymagania dotyczące pobytu w Paragwaju

Ustanowienie rezydentury w Paragwaju wymaga starannego przygotowania i lokalnej wiedzy. Zazwyczaj konieczne są dwie 3-dniowe pobyty lub jeden 2-tygodniowy pobyt, przy czym zalecany jest co najmniej 1 tydzień na miejscu, ponieważ zdalna rejestracja nie jest możliwa. Niezbędna jest odpowiednia dokumentacja, taka jak zaświadczenie policyjne.

Proces imigracyjny ewoluował z czasem. Wcześniej stały pobyt wymagał depozytu bankowego w wysokości 5 000 USD. Obecnie tymczasowe zezwolenie na pobyt wydawane jest na dwa lata i kosztuje 2 499 USD. Po upływie dwóch lat konwersja na pobyt stały i odnowienie dokumentu tożsamości kosztuje 1 999 USD. Zezwolenie na pobyt stały wymaga odnowienia co 10 lat.

Brak obowiązku przeprowadzki

Powszechnym błędnym przekonaniem jest to, że uzyskanie tymczasowego zezwolenia na pobyt zobowiązuje do przeniesienia się do Paragwaju. Nie jest to prawdą. Tylko przy konwersji zezwolenia tymczasowego na pobyt stały po upływie 1 roku i 9 miesięcy, wymagany jest powrót.

Paraguay
Paragwaj

Zalety paragwajskiego systemu podatkowego

System podatkowy Paragwaju, oparty na opodatkowaniu terytorialnym, zapewnia obiecujące możliwości. Opodatkowaniu podlega wyłącznie dochód wygenerowany w kraju, co oznacza, że dochód zagraniczny jest wolny od podatku. Może to być szczególnie interesujące dla przedsiębiorców i inwestorów niezależnych od lokalizacji, którzy mogą skorzystać z korzystnego traktowania podatkowego w Paragwaju.

Paragwaj przystąpił do umowy CRS, ale nie uczestniczył jeszcze w wymianie danych. Prosta struktura podatkowa kraju, ze stałą 10% stawką podatku od dochodu krajowego, oferuje lukratywne możliwości zarówno inwestorom, jak i przedsiębiorcom.

Numer identyfikacji podatkowej RUC w Paragwaju umożliwia prowadzenie lokalnej działalności finansowej i wypełnianie zobowiązań podatkowych. Certyfikat rezydencji potwierdza legalny pobyt w celu uzyskania dostępu do bankowości, możliwości inwestycyjnych i potencjalnych korzyści podatkowych. Oba są niezbędne do prowadzenia legalnej działalności i transakcji.