Press "Enter" to skip to content

Ciekawa rezydencja w Panamie: Friendly Nations Reforestation Visa

  • Wiza Panama Friendly Nations Reforestation Visa oferuje unikalną ścieżkę do pobytu i obywatelstwa dla obywateli Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej oraz innych kwalifikujących się krajów.
  • Inwestując co najmniej 20 000 USD w sektor rolnictwa lub akwakultury, osoby fizyczne mogą kwalifikować się do otrzymania wizy na pobyt czasowy, którą można później przekształcić w pobyt stały.
  • Inwestycja musi być zgodna z projektami uznanymi za interes narodowy przez Ministerstwo Rozwoju Rolnictwa. Inicjatywa ta jest częścią szerszych wysiłków Panamy na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju i inwestycji zagranicznych.
Bastimentos Island, Panama
Wyspa Bastimentos, Panama

Kraje kwalifikujące się do otrzymania wizy

Obywatele 50 zaprzyjaźnionych krajów mogą ubiegać się o wizę Panama Friendly Nations Reforestation Visa. Kraje te obejmują:

Andora, Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Kostaryka, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Grecja, Hongkong, Węgry, Irlandia, Izrael, Japonia, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Meksyk, Monako, Czarnogóra, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Paragwaj, Polska, Portugalia, Korea, San Marino, Serbia, Singapur, Słowacja, RPA, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Urugwaj, USA.

Ta zróżnicowana lista odzwierciedla integracyjne podejście Panamy do współpracy międzynarodowej i inwestycji.

Wymagania inwestycyjne i korzyści

Aby zakwalifikować się do programu, inwestorzy muszą zainwestować co najmniej 20 000 USD w zatwierdzony projekt ponownego zalesiania certyfikowany przez rząd Panamy. Inwestycja ta może być dokonana osobiście lub za pośrednictwem korporacji lub fundacji. Po dwóch latach tymczasowego pobytu wnioskodawcy mogą ubiegać się o stały pobyt.

Dodatkowo, po pięciu latach pobytu, osoby fizyczne mogą ubiegać się o obywatelstwo i paszport panamski, który umożliwia bezwizowy lub bezwizowy dostęp do 140 krajów. Ścieżka ta nie tylko ułatwia globalną mobilność, ale także zapewnia stabilną i korzystną opcję pobytu dla inwestorów.

Tucan in Panama
Tukan w Panamie

Proces składania wniosków i dokumentacja

Proces ubiegania się o wizę Panama Friendly Nations Reforestation Visa wymaga kilku kluczowych dokumentów. Wnioskodawcy muszą przedłożyć pełną kopię paszportu, poświadczoną notarialnie przez panamskiego notariusza, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie lekarskie i płatności na rzecz rządu krajowego.

Ponadto wszystkie dokumenty z zagranicy muszą zostać zalegalizowane przez konsula panamskiego lub należycie apostille. W przypadku osób inwestujących za pośrednictwem spółki akcyjnej konieczne są dalsze certyfikaty i sprawozdania finansowe. Biorąc pod uwagę złożoność i długość procesu, zaleca się skorzystanie z pomocy prawnej, aby upewnić się, że wszystkie wymagania są spełnione dokładnie i skutecznie.

View of the Panama City with rain forest around Panama Canal
Widok na miasto Panama z lasem deszczowym wokół Kanału Panamskiego

Korzyści związane z pobytem i kwestie podatkowe

Stanie się rezydentem Panamy oferuje znaczne korzyści podatkowe, szczególnie dla osób prowadzących działalność gospodarczą za granicą. Terytorialny system podatkowy Panamy opodatkowuje tylko dochody uzyskane w kraju, co może być korzystne dla emigrantów. Stany Zjednoczone zmierzają w kierunku systemu podatkowego opartego na rezydencji, dzięki czemu opcje rezydencji w Panamie stają się coraz bardziej atrakcyjne dla obywateli USA. Wiza Panama Friendly Nations Reforestation Visa zapewnia prostą metodę ustalenia miejsca zamieszkania i korzystania z tych korzyści podatkowych, szczególnie przy przejściu z testu 330 dni na test rezydencji dla wyłączenia z dochodu uzyskanego za granicą (dot. tylko obywateli USA).

Uwagi praktyczne i porady prawne

Osoby ubiegające się o wizę Reforestation Visa muszą być fizycznie obecne w Panamie podczas procesu składania wniosku i przestrzegać określonych zasad dotyczących ubioru podczas wizyty w biurach National Immigration Service. Proces ten obejmuje wielokrotne składanie dokumentacji przez kilka lat, co podkreśla potrzebę skrupulatnego planowania i doradztwa prawnego. Potencjalni rezydenci powinni przygotować się na dłuższy pobyt w Panamie podczas końcowych etapów składania wniosku, aby dopełnić wszystkich niezbędnych formalności.