Press "Enter" to skip to content

Panamski program wizowy także dla Polaków

Panama oferuje wyjątkową okazję dla obywateli wielu krajów i niezależnych od lokalizacji przedsiębiorców poszukujących drugiego miejsca zamieszkania w ramach wizy Panama Friendly Nations Visa. Program ten umożliwia kwalifikującym się osobom ubieganie się o stały pobyt i czerpanie korzyści z życia i pracy w kraju. Niezbędne jest jednak zrozumienie wymagań programu i tego, jak wpisuje się on w całościową strategię. W tym artykule omówimy korzyści płynące z pobytu w Panamie, program Friendly Nations Visa, jego wymagania i życie w tym środkowoamerykańskim kraju.

Panama City

Panama w skrócie

Panama jest zróżnicowanym i tętniącym życiem krajem, zamieszkałym przez około 4 miliony ludzi. Oficjalną walutą jest dolar amerykański, który zapewnia stabilność zarówno inwestorom, jak i mieszkańcom. PKB na mieszkańca kraju wynosi około 16 500 USD, a średnie wynagrodzenie około 750 USD miesięcznie. Podczas gdy koszty życia są stosunkowo niskie, Panama oferuje doskonałą infrastrukturę, opiekę zdrowotną i systemy edukacyjne. Strategiczne położenie kraju i słynny na całym świecie Kanał Panamski przyczyniają się do jego kwitnącej gospodarki, czyniąc go atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów i emigrantów.

Terytorialny system podatkowy

Panama ma terytorialny system podatkowy, co oznacza, że mieszkańcy są opodatkowani tylko od dochodów uzyskanych w kraju. Ten system podatkowy jest szczególnie atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów i przedsiębiorców, którzy generują dochody z zagranicy, ponieważ mogą oni znacznie zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe. Ponadto Panama nie ma podatków od zysków kapitałowych, spadków ani majątku, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność jako miejsca przyjaznego podatkom.

Ścieżka do stałego pobytu

Panama Friendly Nations Visa to specjalny program imigracyjny, który przyznaje prawo stałego pobytu obywatelom wybranych krajów, którzy mają powiązania zawodowe lub gospodarcze z Panamą. Wprowadzony w 2012 r. program ma na celu przyciągnięcie wykwalifikowanych specjalistów i inwestorów, którzy przyczynią się do wzrostu gospodarczego kraju.

Kandydaci początkowo otrzymują tymczasowy pobyt ważny przez dwa lata, po czym mogą ubiegać się o stały pobyt, jeśli spełnią wymagania. Program obejmuje głównego wnioskodawcę i opcjonalne osoby pozostające na jego utrzymaniu, takie jak małżonek, rodzice i dzieci w wieku do 25 lat.

Wymagania: Ustanowienie więzi z Panamą

Aby zakwalifikować się do otrzymania wizy Friendly Nations Visa, wnioskodawcy muszą wykazać powiązania zawodowe lub gospodarcze z Panamą. Istnieją dwie metody osiągnięcia tego celu:

  • Utworzenie spółki panamskiej lub zakup istniejącej spółki.
  • Zostanie pracownikiem istniejącej panamskiej spółki. Kandydaci muszą również otworzyć konto bankowe w Panamie i zdeponować co najmniej 5 000 USD, z dodatkowymi 2 000 USD na każdą osobę pozostającą na ich utrzymaniu. Ważne jest, aby pamiętać, że niektóre zawody są ograniczone do obcokrajowców, i należy dostarczyć specjalną dokumentację, aby udowodnić zgodność z wymogami programu.

Chociaż program wizowy Panama Friendly Nations Visa jest otwarty dla obywateli 50 wybranych krajów (w tym Polski!), istnieją pewne kwalifikacje i ograniczenia, które wnioskodawcy muszą spełnić, aby kwalifikować się do programu. Jak wspomniano wcześniej, wnioskodawcy muszą wykazać powiązania zawodowe lub gospodarcze z Panamą.

Ważne jest, aby pamiętać, że niektóre zawody, takie jak prawnicy, architekci i inżynierowie, są niedostępne dla obywateli spoza Panamy. Ponadto obcokrajowcy nie mogą posiadać własnych firm detalicznych w Panamie. Dlatego przed złożeniem wniosku o wizę Friendly Nations Visa należy upewnić się, że wybrany zawód lub działalność gospodarcza są dozwolone zgodnie z przepisami programu.

Tucan sfotografowany w Panamie

Życie w Panamie

Panama oferuje swoim mieszkańcom wysoką jakość życia, z przyjemnym tropikalnym klimatem, różnorodnymi krajobrazami i bogatym dziedzictwem kulturowym. Kraj szczyci się nowoczesną infrastrukturą, w tym niezawodnym transportem, wysokiej jakości placówkami opieki zdrowotnej i renomowanymi międzynarodowymi szkołami. Stolica kraju, Panama City, to kosmopolityczna metropolia, oferująca szeroką gamę lokali gastronomicznych, rozrywkowych i sklepów. Ekspaci mogą cieszyć się wygodnym stylem życia, jednocześnie korzystając z atrakcyjnego systemu podatkowego kraju, ponieważ mieszkańcy są opodatkowani tylko od dochodów uzyskanych w Panamie.

Program wizowy Panama Friendly Nations stanowi cenną okazję dla osób poszukujących drugiego miejsca zamieszkania w dobrze prosperującym i przyjaznym kraju. Rozumiejąc wymagania programu i dostosowując je do spersonalizowanej strategii, wnioskodawcy mogą odblokować korzyści płynące ze stałego pobytu w Panamie i cieszyć się wysoką jakością życia.