Press "Enter" to skip to content

Jak otworzyć konto bankowe w Panamie

Ten artykuł poprowadzi Cię przez kroki niezbędne do otwarcia zagranicznego konta bankowego w Panamie dla Twojej małej firmy, koncentrując się na kontach z saldami do 50 000 USD i regularnymi transakcjami.

Ustanowienie struktury w Panamie

Aby rozpocząć proces, musisz ustanowić strukturę panamską, taką jak podstawowa firma lub bardziej zaawansowana konfiguracja, taka jak fundacja panamska w połączeniu z korporacją. Aby zapewnić maksymalną prywatność, warto rozważyć utworzenie spółki Cook Islands LLC jako założyciela fundacji. Ten początkowy krok jest kluczowy, ponieważ zapewnia ramy prawne niezbędne do otwarcia konta bankowego w Panamie.

View of the Panama City with rain forest around Panama Canal
Widok na miasto Panama z lasem deszczowym wokół Kanału Panamskiego

Pokonaj ograniczenia bankowe

Tylko około 10% banków w Panamie jest skłonnych otworzyć rachunki małych firm dla nierezydentów. Proces ten staje się znacznie łatwiejszy, jeśli uzyskasz miejsce zamieszkania w Panamie. Panama oferuje program rezydencji dla obywateli 50 „przyjaznych” krajów, który można osiągnąć poprzez inwestycję 20 000 USD w ponowne zalesianie drewna tekowego lub inwestycję 350 000 USD w nieruchomości.

Proces składania wniosków

Gdy masz już swoją korporację lub fundację, możesz rozpocząć proces składania wniosku. Przygotuj się na długie i frustrujące doświadczenie, ponieważ większość banków wymaga 10 do 12 różnych formularzy do otwarcia konta. Osobiste wizyty w Panamie są obowiązkowe dla wszystkich typów kont, dodając kolejną warstwę złożoności do procesu. Aby to złagodzić, niektóre firmy zaczynają od konta offshore w krajach takich jak Belize lub Wyspy Cooka, które nie wymagają osobistych wizyt, przed przeniesieniem głównego konta firmowego do Panamy.

Panama City
Panama City

Wymagana dokumentacja

Podczas ubiegania się o zagraniczne konto bankowe w Panamie potrzebne będą następujące dokumenty:

  • Akt założycielski: Kopia statutu i wszelkich poprawek.
  • Certyfikat rejestracji publicznej: Dowód rejestracji korporacji.
  • Dowód funduszy i działalności gospodarczej: Najnowsze sprawozdania finansowe lub rachunek zysków i strat dla nowych spółek, opatrzone apostille, jeśli nie pochodzą z Panamy.
  • Referencje bankowe: Dwa osobiste listy referencyjne banku i jeden dla korporacji.
  • Paszport: Kopia ze stemplem wjazdu do Panamy.
  • Rachunek za media: Kopia zawierająca imię i nazwisko oraz adres domowy, poświadczona notarialnie i opatrzona apostille.
  • List podsumowujący działalność: Szczegółowe wyjaśnienie działalności firmy, w tym głównych dostawców, klientów i oczekiwanej aktywności na koncie.

Dokumenty te są wymagane dla wszystkich członków zarządu, dyrektorów i udziałowców spółki. Przygotowanie tych formularzy i uporządkowanie dokumentów przed podróżą do Panamy może skrócić czas spędzony w kraju, potencjalnie ograniczając pobyt do zaledwie dwóch nocy na spotkania bankowe.

Przemyślenia końcowe

Otwarcie zagranicznego konta bankowego w Panamie dla małej firmy wiąże się z rygorystycznym procesem, ale może być strategicznym posunięciem dla międzynarodowych operacji biznesowych. Postępując zgodnie z opisanymi krokami i dokładnie się przygotowując, można poradzić sobie z wyzwaniami i wykorzystać sprzyjające środowisko biznesowe Panamy.