Press "Enter" to skip to content

Wyłączenia dochodu uzyskanego za granicą (FEIE)

Poniższy tekst będzie miał zastosowanie tylko dla obywateli Stanów Zjednoczonych.
  • Zwolnienie od opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą (FEIE) oferuje znaczące ulgi podatkowe dla obywateli USA pracujących za granicą. Kluczowe jest jednak zrozumienie jego zasad.
  • Aby zakwalifikować się do FEIE ze względu na miejsce zamieszkania, musisz wykazać zamiar uczynienia obcego kraju swoim domem na czas nieokreślony. To wymaga więcej niż tylko uzyskanie wizy pobytowej – musisz się zintegrować z lokalną społecznością, stworzyć bazę domową i faktycznie mieszkać w tym kraju.
  • Posiadanie pozwolenia na pobyt, na przykład w Belize, bez faktycznego spędzania tam znacznego czasu, nie spełnia wymogów amerykańskiego urzędu skarbowego (IRS).

Zasada 330 dni fizycznej obecności

Dla wielu emigrantów, test 330-dniowej fizycznej obecności jest prostszą metodą kwalifikacji do FEIE. Wymaga on fizycznej obecności poza USA przez co najmniej 330 pełnych dni w okresie dowolnych 12 miesięcy. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie mają stałego miejsca zamieszkania za granicą lub nie płacą podatków w innym kraju. Niezbędne jest jednak prowadzenie dokładnej dokumentacji podróży, by uniknąć problemów z IRS, w tym ryzyka utraty zwolnienia i możliwych kar.

Limity dochodu i wykluczenia FEIE

W roku podatkowym 2024 FEIE umożliwia wyłączenie dochodu uzyskanego za granicą do kwoty 126 500 USD z federalnego podatku dochodowego w USA. Należy pamiętać, że zwolnienie to dotyczy wyłącznie dochodów zarobkowych, takich jak pensje czy wynagrodzenia, a nie dochodów z inwestycji czy zysków kapitałowych. Jeżeli Twój dochód przekracza ten próg, nadal możesz unikać podwójnego opodatkowania, korzystając z kredytów podatkowych lub odliczeń, takich jak Foreign Tax Credit, lub poprzez uzyskiwanie dochodów za pośrednictwem zagranicznej korporacji.

Wyzwania dla samozatrudnionych

Samozatrudnieni emigranci napotykają dodatkowe wyzwania związane z FEIE. Chociaż zwolnienie może znacząco obniżyć federalny podatek dochodowy, nie ma wpływu na podatek od samozatrudnienia, który może być wysoki. Bez odpowiedniego planowania, np. poprzez prowadzenie działalności za pośrednictwem zagranicznej korporacji, samozatrudnieni mogą ponosić wysokie koszty podatkowe od zysków biznesowych.

Porady dla potencjalnych emigrantów

Właściwe planowanie i zrozumienie FEIE są kluczowe dla amerykańskich emigrantów. Niezależnie od tego, czy rozważasz przeprowadzkę za granicę w celach zarobkowych, czy założenie firmy, zapoznanie się z zasadami FEIE może uchronić Cię przed nieoczekiwanymi zobowiązaniami podatkowymi i maksymalizować Twoje zarobki. Zawsze konsultuj się ze specjalistą podatkowym, aby zapewnić zgodność z przepisami i optymalizację swoich zobowiązań podatkowych.