Press "Enter" to skip to content

Porównanie europejskich przepisów upadłości osobistej

Poznaj złożony świat upadłości osobistej i dowiedz się, jak różni się jej wdrażanie w różnych krajach europejskich. Dowiedz się, jak różnią się procesy, od rygorystycznych zasad obowiązujących w Niemczech po prostotę składania wniosków w Irlandii lub na Łotwie. Niniejszy artykuł ma na celu stworzenie niezastąpionego przewodnika, przedstawiającego podejście każdego kraju oraz wyszczególnienie zalet i wad złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w danym kraju.

Niemcy: Rygorystyczna droga do uzyskania pomocy

W Niemczech upadłość osobista jest złożonym procesem, który rozpoczyna się od próby wynegocjowania pozasądowych porozumień z wierzycielami w ramach planu spłaty zadłużenia. Jeśli którykolwiek z wierzycieli odrzuci ten plan, należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Po ogłoszeniu upadłości ponownie podejmowana jest próba zawarcia pozasądowych porozumień, co wymaga zgody co najmniej 50% wierzycieli. Następnie następuje trzyletni okres dobrego zachowania, w którym syndyk zarządza majątkiem dłużnika i rozdziela masę upadłościową pomiędzy wierzycieli. W tym okresie dłużnik musi pracować lub szukać zatrudnienia, a wszelkie zmiany w jego sytuacji zawodowej lub mieszkaniowej muszą być niezwłocznie zgłaszane syndykowi i sądowi upadłościowemu.

Berlin

Irlandia: Szybka droga do wypłacalności

Z drugiej strony, irlandzki system prywatnego postępowania upadłościowego wyróżnia się szybkością i prostotą. Długi są zazwyczaj spłacane w ciągu roku, a zobowiązania w fazie „dobrego zachowania” są minimalne. Jednak pewne wady, takie jak sekwestracja przyszłych roszczeń emerytalnych lub emerytalnych w niektórych przypadkach oraz niemożność zarządzania irlandzką spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą zniechęcać niektóre osoby. Więcej informacji na temat irlandzkiego prawa upadłościowego można znaleźć tutaj.

Dublin, Ireland
Dublin, Irlandia

Łotwa: Równoważenie elastyczności i wymagań

Proces upadłościowy na Łotwie oferuje większą elastyczność, a okres spłaty zadłużenia wynosi od 12 do 36 miesięcy, w zależności od zdolności dłużnika do spłaty. Odsetek dochodu, który należy oddać, wynosi znaczne 33,33%, a dłużnik musi generować dochód, aby zaspokoić wierzycieli, między innymi. Pomimo tych obowiązków, istnieją korzyści, takie jak możliwość natychmiastowego zwolnienia z długu i zaprzestania naliczania odsetek po ogłoszeniu upadłości.

Ryga, Łotwa

Podejście iberyjskie

Hiszpania i Portugalia mają podobne przepisy dotyczące upadłości, z przybliżonym okresem odpowiednio od 12 do 16 miesięcy i od 3 do 5 lat na zwolnienie z długów. W obu krajach kładzie się nacisk na odpowiedzialność dłużnika i zgodność z planem spłaty zadłużenia. W szczególności Hiszpania wprowadza koncepcję „winy”, zgodnie z którą dłużnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jeśli upadłość zostanie uznana za zawinioną. Hiszpańskie prawo upadłościowe zapewnia więcej kontekstu.

Madryt, Hiszpania

Wschodnia UE: Bułgaria, Czechy i Rumunia

Procedury upadłościowe we wschodniej części Unii Europejskiej, w szczególności w Bułgarii, Czechach i Rumunii, trwają zazwyczaj od 2 do 5 lat. Chociaż łączy je wspólny element indywidualnego obliczania wkładu własnego i regularnego raportowania sytuacji finansowej, każda z nich oferuje inne korzyści, takie jak potencjalnie krótsze okresy upadłości i niższe koszty utrzymania. W niektórych z nich możemy napotkać potencjalne wyzwania, takie jak bariery językowe i konieczność dostosowania się do lokalnej kultury.

Należy pamiętać, że niniejszy artykuł służy jako przewodnik informacyjny, a nie jako porada prawna. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z doradcą finansowym lub ekspertem prawnym przed podjęciem jakichkolwiek istotnych decyzji związanych z upadłością.