Press "Enter" to skip to content

Malta vs Cypr: Imigracja i podatki

Tekst wyjaśnia różnice i podobieństwa między Cyprem i Maltą jako rajami podatkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla zamożnych osób fizycznych (HNWI) i emerytów. W artykule wyjaśniamy populację, wynagrodzenia i PKB na mieszkańca w każdym z krajów, a także porównano ich systemy podatkowe, w tym program rezydencji non-dom na Malcie. Tekst porusza również kwestię kosztów życia w obu lokalizacjach i ich wpływu na emerytów.

Malta
Malta

Cypr

Cypr jest wyspiarskim krajem położonym we wschodniej części Morza Śródziemnego, zamieszkałym przez około 1,2 miliona osób. Kraj ma zróżnicowaną gospodarkę, z silnym naciskiem na sektor usług, w szczególności usługi finansowe, turystykę i żeglugę. Średnie miesięczne wynagrodzenie na Cyprze wynosi około 1500 euro, a PKB na mieszkańca kraju wynosi około 28 000 euro. Cypr znany jest z korzystnego systemu podatkowego, który obejmuje stawkę podatku od osób prawnych w wysokości 12,5%, brak podatku od spadków oraz brak podatku od dywidend i zysków kapitałowych dla nierezydentów.

Malta

Malta to niewielki kraj wyspiarski położony w środkowej części Morza Śródziemnego, zamieszkały przez około 500 000 osób. Podobnie jak Cypr, gospodarka Malty również opiera się na usługach, z naciskiem na usługi finansowe, gry i turystykę. Średnie miesięczne wynagrodzenie na Malcie wynosi około 1400 euro, a PKB na mieszkańca wynosi około 27 000 euro. Malta ma konkurencyjny system podatkowy, który obejmuje stawkę podatku od osób prawnych w wysokości 35%, ale oferuje różne zachęty podatkowe i zwolnienia dla zagranicznych inwestorów i firm.

Porównanie podatków

Jeśli chodzi o podatki, Cypr i Malta mają pewne podobieństwa i różnice. Cypr ma terytorialny system podatkowy, co oznacza, że opodatkowany jest tylko dochód uzyskany w kraju. Z drugiej strony Malta ma ogólnoświatowy system podatkowy, co oznacza, że mieszkańcy są opodatkowani od swoich globalnych dochodów. Malta oferuje jednak status non-dom, który umożliwia obcokrajowcom ustanowienie rezydencji podatkowej na Malcie, ale płacenie podatku tylko od dochodów pochodzących z Malty. Program ten stał się popularny wśród HNWI, szczególnie tych z Wielkiej Brytanii.

Jeśli chodzi o podatki od osób prawnych, Cypr ma niższą stawkę w wysokości 12,5%, w porównaniu do stawki maltańskiej wynoszącej 35%. Malta oferuje jednak różne zachęty i zwolnienia dla inwestorów zagranicznych, takie jak zwolnienie z udziału, które eliminuje podatek od dywidend i zysków kapitałowych od kwalifikujących się spółek zależnych. Malta posiada również korzystną sieć umów podatkowych, z ponad 70 umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Kalopanayiotis in Cyprus
Kalopanayiotis na Cyprze

Czym jest status non-dom?

Program rezydencji non-dom na Malcie pozwala obcokrajowcom na ustanowienie rezydencji podatkowej w kraju, ale płacenie podatku tylko od dochodów pochodzących z Malty. Program ten stał się popularny wśród HNWI, szczególnie tych z Wielkiej Brytanii, którzy szukają alternatywy dla brytyjskiego systemu non-dom. Program wymaga minimalnej rocznej składki podatkowej w wysokości 15 000 euro i wartości netto co najmniej 550 000 euro. Cypr również posiada program non-dom, ale jest on mniej popularny niż maltański.

HNWI na Malcie i Cyprze

Zarówno Malta, jak i Cypr są atrakcyjnymi miejscami dla HNWI, szczególnie tych, którzy chcą osiedlić się w przyjaznej podatkowo jurysdykcji. Malta ma dobrze prosperujący sektor usług finansowych, z silnym naciskiem na zarządzanie majątkiem i bankowość prywatną. Kraj ten oferuje również różnorodne możliwości inwestycyjne, w tym nieruchomości, gry i energię odnawialną. Z drugiej strony Cypr znany jest ze swojej branży żeglugowej, a ostatnio promuje się jako centrum inwestycji w technologię blockchain. Oba kraje oferują różne zachęty i zwolnienia dla inwestorów zagranicznych i mają programy mające na celu przyciągnięcie HNWI, takie jak obywatelstwo przez inwestycję.

Emeryci

Zarówno Cypr, jak i Malta są popularnymi miejscami dla emerytów, szczególnie tych z Europy Północnej. Koszty życia w obu lokalizacjach są stosunkowo niskie w porównaniu z kosztami życia w innych krajach europejskich, a klimat jest ciepły i słoneczny przez cały rok. Koszty życia na Malcie są jednak ogólnie wyższe niż na Cyprze, szczególnie w zakresie zakwaterowania i opieki zdrowotnej. Oba kraje oferują szereg programów pobytowych dla emerytów, takich jak Cypryjski Program Emerytalny, który umożliwia obywatelom spoza UE przejście na emeryturę na Cyprze i skorzystanie z obniżonej stawki podatku dochodowego w wysokości 5%, oraz Maltański Program Emerytalny, który oferuje zryczałtowaną stawkę podatku w wysokości 15% od dochodów zagranicznych. Emerytów przyciąga również zrelaksowany styl życia, bogata historia i naturalne piękno obu krajów.

Cypr i Malta to dwa popularne kierunki dla HNWI i emerytów, którzy chcą osiedlić się w przyjaznej podatkowo jurysdykcji o wysokiej jakości życia. Oba kraje oferują szereg zachęt i zwolnień dla inwestorów zagranicznych, a także programy rezydencyjne dla emerytów. Podczas gdy Cypr ma niższą stawkę podatku od osób prawnych, Malta ma korzystny program rezydencji dla osób niebędących obywatelami i zróżnicowany zakres możliwości inwestycyjnych. Koszty życia w obu lokalizacjach są stosunkowo niskie w porównaniu z innymi krajami europejskimi, a klimat jest ciepły i słoneczny przez cały rok. Niezależnie od tego, czy jesteś HNWI szukającym jurysdykcji efektywnej podatkowo, czy emerytem szukającym zrelaksowanego i przyjemnego stylu życia, Cypr i Malta są warte rozważenia.