Press "Enter" to skip to content

CBDC w Gruzji: Brama do inwigilacji?

Gruzja, kandydat do członkostwa w Unii Europejskiej, wkracza w trudną sferę finansową, inicjując pilotaż Cyfrowej Waluty Banku Centralnego (CBDC), zwanego cyfrowym Lari. Chociaż przedsięwzięcie to jest reklamowane jako innowacyjne, wiąże się z nim złożony scenariusz obarczony niepewnością i potencjalnymi naruszeniami wolności osobistych.

Czym jest CBDC?

Cyfrowa Waluta Banku Centralnego (CBDC) to cyfrowa wersja waluty narodowej, kontrolowana i emitowana przez bank centralny. Mimo że jest reklamowana jako krok ku modernizacji, budzi ona poważne obawy dotyczące prywatności i zwiększonej kontroli rządowej.

Co robi Narodowy Bank Gruzji (NBG)?

W skrócie, NBG planuje uruchomienie pilotażu CBDC. Przewidywane korzyści, takie jak usprawnienie ubezpieczenia rolnego i automatyzacja transakcji na rynku nieruchomości, mogą przysłonić zagrożenia związane z erozją prywatności.

Dążenie Gruzji do integracji z Unią Europejską i interakcji z cyfrowym euro nie powinno odbywać się kosztem wolności monetarnej i prywatności. Pośpiech NBG w kierunku tego cyfrowego przedsięwzięcia, bez jasno określonych zabezpieczeń prywatności, niesie ryzyko daleko idących konsekwencji.

Tbilisi

Niebezpieczeństwa związane z CBDC

Wprowadzenie CBDC w Gruzji, znane jako cyfrowe Lari, wiąże się z szeregiem potencjalnych zagrożeń. Otwiera to drzwi dla inwazyjnego nadzoru, umożliwiając rządowej kontroli nad każdą transakcją. Zagraża to nie tylko prywatności finansowej, ale również stwarza ryzyko nadmiernej kontroli nad aktywami obywateli, czyniąc społeczeństwo podatnym na autorytarne ekscesy.

Sprzeciw wobec inwigilacji

Istotne jest, aby społeczeństwo gruzińskie i międzynarodowa społeczność przyjęły zdecydowane stanowisko przeciwko potencjalnym naruszeniom, jakie niesie za sobą CBDC. Protest przeciwko cyfrowemu Lari to nie tylko sprzeciw wobec samej cyfrowej waluty, ale obrona świętości prywatności i autonomii finansowej. Gruzińskie przedsięwzięcie CBDC wymaga skrupulatnej analizy, aby zapobiec jego przekształceniu się w narzędzie nieuzasadnionej inwigilacji, co mogłoby odzwierciedlać niepokojące precedensy ustanowione przez kraje takie jak Rosja.

Kilka miesięcy temu nagraliśmy odcinek podcastu 'The Global Citizen’ na temat CBDC, w którym omawiamy obawy dotyczące prywatności i kontroli. Zachęcamy do posłuchania!