Press "Enter" to skip to content

9 szybkie Europejskie obywatelstwa przez pochodzenie

Obywatelstwo przez pochodzenie to jeden z najtańszych sposobów na uzyskanie drugiego paszportu, który oferuje ogromne korzyści. Istnieje dziewięć europejskich programów, które pozwalają osobom ubiegać się o obywatelstwo przez pochodzenie, które wykracza poza początkowe dwa pokolenia rodziców i dziadków.

Czym jest obywatelstwo przez pochodzenie?

Obywatelstwo przez pochodzenie odnosi się do uzyskania obywatelstwa w oparciu o narodowość lub pochodzenie rodziców lub dziadków. Oznacza to, że jeśli Twoi rodzice lub dziadkowie są obywatelami danego kraju, możesz ubiegać się o obywatelstwo przez pochodzenie, nawet jeśli nie urodziłeś się w tym kraju.

Luksemburg

Luxembourg
Luxembourg city

Luksemburg ma stosunkowo niewielką diasporę, ale jeśli dana osoba ma luksemburskie pochodzenie etniczne, może ubiegać się o obywatelstwo poprzez pochodzenie od swoich dziadków. Jeśli mają przodka ze strony ojca, mogą cofnąć się dalej. Chociaż Luksemburg może nie być najpopularniejszym programem obywatelstwa przez pochodzenie, nadal jest świetną opcją dla tych, którzy się kwalifikują. Luksemburg ma wysoki standard życia, doskonałą opiekę zdrowotną i stabilne środowisko polityczne. Kraj ten jest również częścią Unii Europejskiej, co pozwala obywatelom mieszkać, pracować i podróżować po UE.

Polska

Warsaw, Poland
Warszawa, stolica Polski

Polska jest popularnym krajem, w którym można uzyskać obywatelstwo przez pochodzenie, ponieważ na całym świecie żyje ponad 30 milionów osób o polskich korzeniach. Polska zezwala na uzyskanie obywatelstwa przez pochodzenie od czasów powstania II Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma ograniczeń co do tego, jak daleko wstecz mogą sięgać osoby, o ile ich przodkowie byli wówczas obywatelami Polski. Uzyskanie polskiego obywatelstwa może zająć trochę czasu, a proces może być skomplikowany, ale warto to zrobić dla korzyści płynących z posiadania polskiego paszportu. Polscy obywatele mogą podróżować bez wiz do Stanów Zjednoczonych, co jest znaczącą zaletą.

Irlandia

Dublin, Ireland
Dublin

Irlandia jest kolejnym popularnym krajem do uzyskania obywatelstwa przez pochodzenie, ponieważ istnieje około 80 milionów osób, które potencjalnie kwalifikują się do obywatelstwa irlandzkiego. Osoby fizyczne mogą ubiegać się o obywatelstwo przez pochodzenie od swoich rodziców lub dziadków, a w ograniczonych okolicznościach mogą wrócić do swoich pradziadków. Aby się kwalifikować, osoby muszą być zarejestrowane w zagranicznym rejestrze urodzeń. Obywatelstwo irlandzkie jest bardzo pożądane, ponieważ oferuje wiele korzyści, w tym możliwość życia i pracy w Unii Europejskiej oraz podróżowania bez wiz do wielu krajów.

Włochy

Venice, Italy
Wenecja

Szacuje się, że na świecie około 83-85 milionów osób jest włoskiego pochodzenia. Włochy pozwalają osobom ubiegać się o obywatelstwo przez pochodzenie uwzględniając czas wstecz tak długo, jak długo istnieją Włochy. Osoby fizyczne mogą sięgać dalej niż dziadkowie, a potencjalnie nawet dalej. Uzyskanie włoskiego obywatelstwa przez pochodzenie może być długim i skomplikowanym procesem, ale jest tego warte ze względu na korzyści płynące z posiadania włoskiego paszportu. Obywatele Włoch mogą mieszkać, pracować i podróżować po Unii Europejskiej oraz korzystać z ruchu bezwizowego do wielu krajów na całym świecie.

Węgry

Budapest, Hungary
Parliament building in Budapest, Hungary

Jeśli dana osoba może udowodnić swoje węgierskie pochodzenie etniczne, może ubiegać się o obywatelstwo przez pochodzenie. Węgry mają ponad milion osób, które uzyskały zgodę na obywatelstwo przez pochodzenie, odkąd kilkanaście lat temu zmieniły swoje przepisy. Osoby mogą sięgać wstecz do pradziadków lub dalej, i chociaż nie ma oficjalnych wymagań językowych, w niektórych przypadkach pojawiały się wymagania językowe. Pomimo wyzwań, węgierskie obywatelstwo przez pochodzenie jest bardzo pożądane, ponieważ oferuje możliwość życia, pracy i studiowania w dowolnym miejscu w Unii Europejskiej.

Bułgaria

Sofia, Bulgaria
Kościół w Sofii, Bułgaria

Bułgaria jest popularnym krajem, w którym można uzyskać obywatelstwo przez pochodzenie, szczególnie dla osób pochodzących z Bałkanów spoza UE. Bułgaria nie ma ograniczeń co do obywatelstwa przez pochodzenie, jeśli osoby są pochodzenia bułgarskiego. Bułgarscy obywatele natiomiast potrzebują wiz wjazdowych do Stanów Zjednoczonych, a kraj ten nie należy do strefy Schengen. Mimo to obywatelstwo bułgarskie jest nadal bardzo pożądane, ponieważ pozwala obywatelom mieszkać, pracować i podróżować po Unii Europejskiej.

Łotwa

Riga, Latvia
Riga, the capital of Latvia

Aby uzyskać łotewskie obywatelstwo przez pochodzenie, osoby muszą przedstawić dowód swojego pochodzenia, w tym akty urodzenia, akty małżeństwa i świadectwa naturalizacji swoich przodków sięgające kilku pokoleń wstecz. Może to być szczególnie trudne dla osób, których przodkowie mieszkali na obszarach wiejskich lub często się przeprowadzali. Jednak dzięki cierpliwości i wytrwałości możliwe jest znalezienie niezbędnych dokumentów i ubieganie się o obywatelstwo łotewskie przez pochodzenie.

Litwa

Vilnius, Lithuania
Vilnius, Lithuania

Litwa jest kolejnym krajem, który pozwala osobom ubiegać się o obywatelstwo przez pochodzenie do pradziadków włącznie, jeśli byli oni obywatelami republiki w latach 1918-1940 lub jeśli wyjechali przed odzyskaniem niepodległości przez Litwę w latach 90-tych. Należy jednak pamiętać, że Litwa ma pewne ograniczenia dotyczące podwójnego obywatelstwa dla osób urodzonych w tym kraju, co może mieć wpływ na osoby ubiegające się o obywatelstwo przez pochodzenie, w zależności od ich indywidualnych okoliczności.