Press "Enter" to skip to content

Poradnik: Jak inwestować w uran?

Obecnie cena uranu na rynku spot wynosi 89 USD za funt, co oznacza ósmy rok trwającego trendu wzrostowego, rozpoczętego w listopadzie 2016 roku. Ten trwały wzrost opiera się na solidnych fundamentach, które są lepsze niż kiedykolwiek przedtem, prowadząc do dynamicznego wzrostu cen aktywów związanych z uranem. Inwestorzy odnoszą znaczne zyski, co rodzi pytania o możliwy kres tej hossy.

Uranium
Uranium

Czy hossa na rynku uranu dobiegła końca?

Zdecydowanie nie! Krytycy, twierdzący, że szczyt już za nami, prawdopodobnie porównują obecne ceny do historycznych cen nominalnych. Od najniższego poziomu z 2016 roku cena uranu wzrosła o niemal 500%, a większość tego wzrostu miała miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat. Jednak po skorygowaniu o inflację CPI, rzeczywisty szczyt wynosiłby około 200 USD za funt, co sugeruje, że ceny mogą jeszcze znacznie wzrosnąć na podstawie mocnych podstaw, takich jak prognozowany na nadchodzące lata deficyt podaży.

Uranium
Uranium supply

Jak inwestować w uran

Można inwestować w uran bezpośrednio lub poprzez spółki związane z jego wydobyciem. Tolerancja na zmienność cen dyktuje wybór narzędzi inwestycyjnych – od funduszy uranowych po akcje spółek wydobywczych. Oto kilku kluczowych graczy i funduszy na rynku uranu:

Sprott Physical Uranium Trust – (U.U; U.UN)

Fundusz założony przez Sprotta w lipcu 2021 r., zarządza aktywami wartości 6,4 mld USD i zgromadził około 63,6 mln funtów uranu. Fundusz ten stabilizuje ceny uranu poprzez wycofywanie zakupionego uranu z rynku na czas nieokreślony.

Yellow Cake Plc – (YCA)

Spółka notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, posiada umowy na zakup uranu o wartości 100 milionów dolarów rocznie od Kazatompromu, wiodącego producenta uranu na świecie. Obecnie posiada ponad 21 milionów funtów uranu.

Global X Uranium ETF – (URA)

Ten fundusz ETF daje ekspozycję głównie na spółki wydobywające uran, zarządzając aktywami o wartości 2,75 mld USD. Jest to największy i najstarszy ETF skupiony na uranie, ale portfolio funduszu przeszło kilka korekt na przestrzeni lat.

Sprott Uranium Miners ETF – (URNM)

Z zarządzanymi aktywami wartymi 1,77 mld USD, ten ETF jest ceniony za swoją przejrzystość i wykazuje dobre wyniki w porównaniu z fizycznymi cenami uranu.

Ekspozycja poprzez spółki uranowe

Inwestowanie bezpośrednio w spółki wydobywające uran może oferować wyższe potencjalne zyski, jednak wiąże się z większym ryzykiem. Ceny akcji tych firm często wykazują większą zmienność niż same ceny uranu. Wśród dostępnych opcji znajdują się zarówno giganci branży, tacy jak Cameco Corp. czy Kazatomprom, jak i mniejsi eksploratorzy oraz deweloperzy.

Uranium price

Summary

Rynek uranu obecnie dostosowuje się, z niewielkimi korektami cen surowca i bardziej znaczącymi spadkami w cenach akcji spółek. Ta sytuacja stanowi dobrą okazję do ponownego rozważenia ekspozycji na uran. Rynek ewoluował od posiadania tylko kilku funduszy ETF kilka lat temu do szerszego zakresu opcji inwestycyjnych obecnie, w tym możliwości inwestowania w instrumenty lewarowane w przyszłości.