Press "Enter" to skip to content

5 powodów, dla których warto inwestować w drewno tekowe

Inwestowanie w drewno tekowe łączy w sobie lukratywne zyski, niezwykłą stabilność, potencjał bogactwa pokoleniowego, wsparcie dla ponownego zalesiania i możliwość pobytu za granicą. Ta wyjątkowa okazja inwestycyjna oferuje różnorodne korzyści, dzięki czemu jest cennym dodatkiem do każdego portfela inwestycyjnego.

1. Stabilność i bezpieczeństwo inwestycji

Teak wyróżnia się w dzisiejszym zmiennym krajobrazie inwestycyjnym ze względu na swoją niezwykłą stabilność. W przeciwieństwie do ekstremalnych wahań obserwowanych w przypadku akcji, inwestycje w drewno tekowe wykazały się odpornością nawet podczas spowolnienia gospodarczego. Podczas kryzysu finansowego w 2008 r., gdy indeks S&P 500 spadł o 38%, wartość gruntów leśnych wzrosła o 9,5%. W ciągu ostatnich 45 lat produkty z drewna doświadczyły tylko trzech spadków, w porównaniu do dwunastu w przypadku akcji. Ta stabilność sprawia, że drewno tekowe jest preferowanym wyborem wśród zamożnych osób, zapewniając niezawodne aktywa, które mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie bez obawy o znaczną utratę wartości.

Teak plantation
Plantacja drewna tekowego

2. Budowanie bogactwa pokoleniowego

Tworzenie i utrzymywanie bogactwa pokoleniowego wymaga stabilnych i dochodowych aktywów, takich jak drewno tekowe. Zamożne rodziny często polegają na inwestycjach w drewno tekowe, aby zachować swój majątek przez wiele pokoleń. Kompleksowy plan zarządzania majątkiem pokoleniowym jest niezbędny, a drewno tekowe doskonale się do tego nadaje ze względu na swoją trwałą wartość i etyczny charakter. Inwestując w drewno tekowe, rodziny mogą dążyć do osiągnięcia wspólnych celów moralnych lub etycznych, takich jak ponowne zalesianie, zapewniając, że ochrona majątku jest zgodna z istotnymi celami. Takie podejście sprzyja poczuciu celu między pokoleniami, zwiększając zaangażowanie w utrzymanie majątku rodzinnego.

Teak furniture
Meble z drewna tekowego

3. Wspieranie projektów ponownego zalesiania

Inwestowanie w drewno tekowe przyczynia się do krytycznych wysiłków na rzecz ponownego zalesiania. Oczekuje się, że globalna populacja wzrośnie z 7,5 miliarda do 9,7 miliarda do 2050 roku, co zwiększy popyt na drewno. Ponowne zalesianie ma zasadnicze znaczenie dla zrównoważenia tego popytu i zachowania terenów zielonych dla przyszłych pokoleń. Aktywności takie jak turystyka piesza, biwakowanie i wędkarstwo zależą od tych naturalnych obszarów. Wspierając plantacje drewna tekowego, inwestorzy zapewniają przyszłym pokoleniom dostęp do terenów rekreacyjnych na świeżym powietrzu. Ponadto inwestowanie w projekty zalesiania za granicą może oferować wyjątkowe korzyści, takie jak prawo do stałego pobytu w krajach, w których te projekty są realizowane.

Parambikulam Tiger Reserve, India
Rezerwat tygrysów Parambikulam, Indie

4. Uzyskanie rezydentury zagranicznej

Jedną z istotnych zalet inwestowania w drewno tekowe jest możliwość uzyskania prawa stałego pobytu w innych krajach. Programy takie jak Panama’s Friendly Nations Visa zapewniają łatwą i opłacalną ścieżkę do rezydencji poprzez inwestycje w plantacje drewna tekowego. Wiza ta oferuje liczne korzyści, w tym możliwość ubiegania się o wizę pracowniczą, ścieżkę do obywatelstwa i znaczne zniżki dla seniorów. Co więcej, posiadanie zagranicznej rezydencji służy jako ważny plan awaryjny, zapewniający bezpieczną przystań w przypadku niestabilności politycznej lub gospodarczej w kraju ojczystym. Zapewnia gotowość na nieprzewidziane okoliczności, oferując spokój ducha i bezpieczeństwo inwestorom i ich rodzinom.

5. Niezwykłe zwroty z inwestycji

Inwestowanie w drewno tekowe oferuje jedną z najbardziej lukratywnych możliwości. Teak jest bardzo poszukiwany ze względu na swoją wyjątkową jakość, dzięki czemu idealnie nadaje się do produkcji luksusowych produktów, takich jak pokłady jachtów i wysokiej klasy meble ogrodowe. W przeszłości drewno tekowe wykazywało znaczny wzrost. W latach 1975-2005 jego wartość rosła o 8,5% rocznie. Oczekuje się, że ten imponujący trend będzie kontynuowany wraz ze wzrostem globalnego popytu i malejącą podażą. Tempo, w jakim drzewa tekowe są wycinane, znacznie przewyższa tempo ich ponownego sadzenia, zapewniając stały wzrost wartości. Wybitni inwestorzy, tacy jak Jeremy Grantham, przewidują, że drewno będzie jedną z najlepiej prosperujących klas aktywów w nadchodzących latach.